Τα   παρακάτω   στοιχεία   τα πήραμε   από   το   βιβλίο   "ΣΟΥΕΖ Η             ΑΡΣΙΝΟΗ             ΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ"    που    εκδόθηκε από       τους       μαθητές       του Γυμνασίου       της       Ελληνικής Κοινότητος Σουέζ το 1939. "Εις   το   μέρος,   όπου   ο   Πτολεμαίος   έκτισε   την   νέαν αυτήν   πόλιν,   υπήρχε   ένα   μικρό   χωριό   με   το   όνομα   Κλύσμα"...."Ο Πτολεμαίος   (285-247   π.Χ.)   έδωκεν   εις   την   νέαν   πόλιν   το   όνομα της γυναίκας του Αρσινόης" "    Η    Αρσινόη    λοιπόν    είναι    η    επέκτασις    του    Κλύσματος.    Η επέκτασις    αυτή    καθώς    και    η    ακμή    και    η    άνθησις    της    πόλεως οφείλονται   εις   το   γεγονός,   ότι   ο   Πτολεμαίος   ο   Β!   κατώρθωσεν   να μεταφέρη   το   νερόν   από   τον   Νείλον   εις   την   Αρσινόην,   άφθονο   εις κάθε εποχήν." "Ο   χεδίβης   Khomariouah   υιός   του   Touloun,   το   καταλαμβάνει και   δίδει   κατά   τα   τέλη   του   9ου   αιώνος   διαταγήν   να   παύση   η   χρήσις του    Kolzoum    και    να    ονομασθή    η    πόλις    Soueys,    πού    σημαίνει ακριβώς, ότι και το Ελληνικόν Κλύσμα."
NAVIGATION
SOCIAL
Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 56 Αθήνα 104 33 GREECE
Επικοινωνία email: suezptf@gmail.com Τηλ +30 2108231119
Made with Xara
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΥΕΖ & ΠΟΡΤ-ΤΕΟΥΦΙΚ
Ενημέρωση ιστοσελίδας 21 Ιουλίου 2019
Επισκέπτες
-Σκοπός   του   Συλλόγου   είναι   η   συνεχής   και   μακροπρόθεσμη   συσπείρωση των   απανταχού   Αιγυπτιωτών   από   την   περιοχή   του   Σουέζ   και   Πορτ- Τεουφίκ   που   ζουν   στην   Ελλάδα   και   εκτός   Ελλάδος,   και   των   συγγενών τους, στοχεύοντας: I.   Στην      ανάπτυξη   των   σχέσεων   των   μελών   του   Συλλόγου   με   πνεύμα αλληλεγγύης, φιλίας και φιλανθρωπικού πνεύματος, II. Στην πολιτιστική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, III.    Στην    άσκηση    κοινωνικής    πρόνοιας    στα    πλαίσια    της    κοινωνικής αλληλεγγύης     στο     συνάνθρωπο     μέλος     του     που     έχει     ανάγκη συμπαράστασης, IV.   Στη   διάσωση   του   Πνεύματος   και   της   Ιστορίας   του   Ελληνισμού   στην Αίγυπτο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Σουέζ και Πορτ-Τεουφίκ, V.   Στη   διατήρηση   της   επαφής   τους   με   τις   Αιγυπτιώτικες   ρίζες   και   στη διατήρηση   της   αίσθησης   και   της   μνήμης   της   ζωής   και   της   δράσης   των Ελλήνων   στην   Αίγυπτο,   δεδομένου   ότι   ο   Σύλλογος   θεωρεί   ότι   αποτελεί τη   συνέχιση   της   Ελληνικής   Κοινότητας   του      Σουέζ   και   Πορτ-Τεουφίκ συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Συλλόγων, VI.   Στην   ανάπτυξη   πνευματικής   δραστηριότητας   σε   όλους   τους   τομείς και σε όλες τις τέχνες, VII.   Στη   φροντίδα   με   κατάλληλες   ενέργειες   προς   τις   αρχές   για   την επίλυση των προβλημάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη, VIII.    Στη    σύσφιξη    και    τη    διατήρηση    των    κοινών    εκπαιδευτικών, μορφωτικών,   πολιτιστικών   και   παροικιακών   δεσμών   και   μνημών   που συνδέουν τα μέλη μεταξύ τους, IX.    Στη    συναντίληψη    και    ενθάρρυνση    των    μελών    σε    ζωντανή    και δραστήρια επαγγελματική και κοινωνική παρουσία και πρόοδο αυτών, σ τις χώρες που διαβιούν.
Αρσινόη ΙΙ
Οι   Έλληνες   Αιγυπτιώτες   του   Σουέζ   και   Πορτ   Τεουφίκ,   έχουμε παραλάβει   τη   πνευματική   φλόγα   της   παροικίας   και   πρέπει   να   την κρατήσουμε όσο γίνεται ψηλότερα και αναμμένη.             -   Σε   αυτό   το   δύσκολο,   αλλά   όχι   ακατόρθωτο   έργο,   πρέπει   να λάβουμε   μέρος   όλοι.   Ένας   λοιπόν   απλός   τρόπος   είναι   να   έρθετε   σε επαφή   με   το   Σύλλογο,   είστε   δεν   είστε   μέλη,   στέλνοντάς   μας   ένα   απλό e-mail   στη   διεύθυνση   suezptf@gmail.com       με   τη   γνώμη   σας,   την κρίση σας ή κάποιο κείμενο για τα Σουεζιανά Νέα.             -   Γράψτε   μας,   όχι   μόνο   τις   αναμνήσεις   από   τη   ζωή   σας   στο   Σουέζ, αλλά   από   όλη   την   Αίγυπτο,   όπως   σημαντικές   είναι   οι   σημερινές   σας ιστορίες, και τα κοινωνικά γεγονότα, όπου κι αν είστε.                -   Πρέπει   τα   παιδιά   και   τα   εγγόνια   μας   να   μάθουν   ότι   η   φλόγα   του παρελθόντος   υπάρχει   και   στο   παρόν   και   θα   συνεχίσει   να   ανάβει   στο μέλλον.
Σκοπός του Συλλόγου
Ποιοι είμαστε
Έδρα: 3ης Σεπτεμβρίου 56,  Αθήνα 104 33 Έτος ιδρύσεως 1982   Τηλ. 210 8231119
«Εις   το   μέρος,   όπου   ο   Πτολεμαίος   έκτισε   την νέαν   αυτήν   πόλιν,   υπήρχε   ένα   μικρό   χωριό   με το όνομα Κλύσμα»....» Ο   Πτολεμαίος   Β’   ο   Φιλάδελφος   (285-247   π.Χ.) έδωκεν    εις    την    νέαν    πόλιν    το    όνομα    της γυναίκας του Αρσινόης»
Ποιοί είμαστε
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΥΕΖ & ΠΟΡΤ-ΤΕΟΥΦΙΚ
Σκοπός του Συλλόγου
Ποιοι είμαστε
Έδρα: 3ης Σεπτεμβρίου 56,  Αθήνα 104 33 Έτος ιδρύσεως 1982   Τηλ. 210 8231119
Ποιοί είμαστε
«Εις       το       μέρος,       όπου       ο Πτολεμαίος    έκτισε    την    νέαν    αυτήν πόλιν,   υπήρχε   ένα   μικρό   χωριό   με   το όνομα Κλύσμα»....» Ο    Πτολεμαίος    Β’    ο    Φιλάδελφος (285-247   π.Χ.)   έδωκεν   εις   την   νέαν πόλιν    το    όνομα    της    γυναίκας    του Αρσινόης»
-Σκοπός   του   Συλλόγου   είναι   η   συνεχής   και   μακροπρόθεσμη συσπείρωση   των   απανταχού   Αιγυπτιωτών   από   την   περιοχή   του Σουέζ    και    Πορτ-Τεουφίκ    που    ζουν    στην    Ελλάδα    και    εκτός Ελλάδος, και των συγγενών τους, στοχεύοντας: I.   Στην      ανάπτυξη   των   σχέσεων   των   μελών   του   Συλλόγου   με πνεύμα αλληλεγγύης, φιλίας και φιλανθρωπικού πνεύματος, II. Στην πολιτιστική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, III.    Στην    άσκηση    κοινωνικής    πρόνοιας    στα    πλαίσια    της κοινωνικής   αλληλεγγύης   στο   συνάνθρωπο   μέλος   του   που   έχει ανάγκη συμπαράστασης, IV.    Στη    διάσωση    του    Πνεύματος    και    της    Ιστορίας    του Ελληνισμού    στην    Αίγυπτο    και    ιδιαίτερα    στην    περιοχή    του Σουέζ και Πορτ-Τεουφίκ, V.   Στη   διατήρηση   της   επαφής   τους   με   τις   Αιγυπτιώτικες   ρίζες και   στη   διατήρηση   της   αίσθησης   και   της   μνήμης   της   ζωής   και της    δράσης    των    Ελλήνων    στην    Αίγυπτο,    δεδομένου    ότι    ο Σύλλογος    θεωρεί    ότι    αποτελεί    τη    συνέχιση    της    Ελληνικής Κοινότητας         του                  Σουέζ         και         Πορτ-Τεουφίκ συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Συλλόγων, VI.    Στην    ανάπτυξη    πνευματικής    δραστηριότητας    σε    όλους τους τομείς και σε όλες τις τέχνες, VII.   Στη   φροντίδα   με   κατάλληλες   ενέργειες   προς   τις   αρχές   για την επίλυση των προβλημάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη, VIII.      Στη      σύσφιξη      και      τη      διατήρηση      των      κοινών εκπαιδευτικών,    μορφωτικών,    πολιτιστικών    και    παροικιακών δεσμών και μνημών που συνδέουν τα μέλη μεταξύ τους, IX.   Στη   συναντίληψη   και   ενθάρρυνση   των   μελών   σε   ζωντανή και    δραστήρια    επαγγελματική    και    κοινωνική    παρουσία    και πρόοδο αυτών, στις χώρες που διαβιούν.
Οι   Έλληνες   Αιγυπτιώτες   του   Σουέζ   και   Πορτ   Τεουφίκ,   έχουμε παραλάβει   τη   πνευματική   φλόγα   της   παροικίας   και   πρέπει   να   την κρατήσουμε όσο γίνεται ψηλότερα και αναμμένη.             -   Σε   αυτό   το   δύσκολο,   αλλά   όχι   ακατόρθωτο   έργο,   πρέπει   να λάβουμε   μέρος   όλοι.   Ένας   λοιπόν   απλός   τρόπος   είναι   να   έρθετε σε   επαφή   με   το   Σύλλογο,   είστε   δεν   είστε   μέλη,   στέλνοντάς   μας ένα   απλό   e-mail   στη   διεύθυνση   suezptf@gmail.com      με   τη   γνώμη σας, την κρίση σας ή κάποιο κείμενο για τα Σουεζιανά Νέα.             -   Γράψτε   μας,   όχι   μόνο   τις   αναμνήσεις   από   τη   ζωή   σας   στο Σουέζ,   αλλά   από   όλη   την   Αίγυπτο,   όπως   σημαντικές   είναι   οι σημερινές   σας   ιστορίες,   και   τα   κοινωνικά   γεγονότα,   όπου   κι   αν είστε.                -   Πρέπει   τα   παιδιά   και   τα   εγγόνια   μας   να   μάθουν   ότι   η   φλόγα του   παρελθόντος   υπάρχει   και   στο   παρόν   και   θα   συνεχίσει   να ανάβει στο μέλλον.
Τα   παρακάτω   στοιχεία   τα   πήραμε   από   το   βιβλίο   "ΣΟΥΕΖ   Η ΑΡΣΙΝΟΗ   ΤΩΝ   ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ"   που   εκδόθηκε   από   τους   μαθητές του Γυμνασίου της Ελληνικής Κοινότητος Σουέζ το 1939. "Εις   το   μέρος,   όπου   ο   Πτολεμαίος   έκτισε   την   νέαν   αυτήν πόλιν,   υπήρχε   ένα   μικρό   χωριό   με   το   όνομα   Κλύσμα"...."Ο Πτολεμαίος   (285-247   π.Χ.)   έδωκεν   εις   την   νέαν   πόλιν   το   όνομα της γυναίκας του Αρσινόης" "   Η   Αρσινόη   λοιπόν   είναι   η   επέκτασις   του   Κλύσματος.   Η επέκτασις   αυτή   καθώς   και   η   ακμή   και   η   άνθησις   της   πόλεως οφείλονται   εις   το   γεγονός,   ότι   ο   Πτολεμαίος   ο   Β!   κατώρθωσεν να    μεταφέρη    το    νερόν    από    τον    Νείλον    εις    την    Αρσινόην, άφθονο εις κάθε εποχήν." "Ο      χεδίβης      Khomariouah      υιός      του      Touloun,      το καταλαμβάνει   και   δίδει   κατά   τα   τέλη   του   9ου   αιώνος   διαταγήν να   παύση   η   χρήσις   του   Kolzoum   και   να   ονομασθή   η   πόλις Soueys, πού σημαίνει ακριβώς, ότι και το Ελληνικόν Κλύσμα."
Αρσινόη ΙΙ